Adidas Herre Superstjerne FunDamet Sort Læder Trænere 105 Os GALeY3

B00UBV6HAU
Adidas Herre Superstjerne FunDamet Sort Læder Trænere 10.5 Os GALeY3
  • læder
  • gummisål
  • læder / syntetisk øvre
  • tekstilfor
  • syntetisk sål
Adidas Herre Superstjerne FunDamet Sort Læder Trænere 10.5 Os GALeY3 Adidas Herre Superstjerne FunDamet Sort Læder Trænere 10.5 Os GALeY3 Adidas Herre Superstjerne FunDamet Sort Læder Trænere 10.5 Os GALeY3 Adidas Herre Superstjerne FunDamet Sort Læder Trænere 10.5 Os GALeY3 Adidas Herre Superstjerne FunDamet Sort Læder Trænere 10.5 Os GALeY3
Vendersgade 4, 3. sal 1363 København K. +45 5388 1200
af Mizuno Damer Bølge Rytter 21 Wos Løbesko Sort tk0ay

0 Alternativ køb en måneds gamepass til 59 ;) ...

af Smolinsk

0 Men det står umiddelbart ikke rigtig nogen steder i din an ...

nyeste kommenterede
af Nike Nike Blau midnat Marineblå / Hvid / Sort 410 fblIet

Jeg søger Doom 2 i den store boks version i ok stand ...

af Agl Til Attilio Giusti Leombruni Sneaker D930006 Læder Sort Kaninpels Samtschnürsenkel Dk0k5fS

Down and out in Paris and London.. Orwell's første skriv fra ...

af La Sportiva Mænd Hochtour Støvler Trango Terning Goretex Gul / Sort mJgZI6LDe

Fedt at du fandt det! ...

af Seng Stu Steg Kvindernes Læder Slip På Graphito Dipdye PsHZQSH

10/52 Shantae ½ Genie Hero karakter 8/10 timer: ca. 7t 47m J ...

af Adidas Mænds Copa Tango 171 Tf Sort FcS22Z

Jeg har selv haft lignende problemer med lyden til mit set-u ...

Nike Kvinders Air Max Bevægelse Lw Løbesko Sortsejlcool Grå DgiH1x
af Ecco Herre Iboende 3 Lavtop Sort 1001Sort 0HtnGc0Ei

Slutningen var noget nær det eneste, jeg syntes var dårligt ...

af Schutz Kvinders Juliana Kjole Sandal Sort GUeYRq85Sz

glem ikke at man kan få 15 måneders PS plus for 12 måneders ...

Flere forumindlæg >
medlemmer redaktionen
af Ara Damer Romsportst Støvler Blå ocean 5e7DNhpu

I'm Still Here - Af John Rzeznik Jeg må nok hellere sige at ...

af Athena Alexander Dame Kozima Sandal Guld 3xhSnwpBm0

Som følge af titlen, vil blog-serien tage udgangspunkt i fem ...

af Cherokee Kvinders Patricia Stepin Sko Sort Olie Læder aFR6M4O

Et lille sjovt billede, som jeg snublede over på internettet ...

af Mr Alfa

Jeg synes ganske enkelt der er noget råddent ved den måde sp ...

Porcelænshaven 18A, 2. sal, 2200 Frederiksberg

+4538153599

kp.dbp@cbs.dk

Uenighed – kan opfattes som noget negativt og farligt for effektiv og legitim varetagelse af almennyttig virksomhed, noget der kan føre til handlingslammelse og i sidste instans til alles krig mod alle. Omvendt kan der argumenteres for nytten af kritisk debat mellem forskellige synspunkter og konfliktende interesser. Sådanne udvekslinger kan i sig selv ses som almennyttige – knyttet til et beslægtet begreb, der har en meget mere positiv klang: pluralisme.

Blandt alt det, der ikke er enighed om, og som i en konfliktsky kultur sjældent diskuteres, er der heller ikke enighed om, hvad der skal forstås ved pluralisme. Som ideal om tolerance over for anderledes tænkende har forestillinger om pluralisme historisk eksisteret i flere udformninger. En tidlig britisk variant betegnede et koloniseret samfund, hvor forskellige folkegrupper levede ved siden af hinanden. Amerikanske fortolkninger har givet sig udslag i dyrkelse af det føderale og forskelligartede i modsætning til en centraliseret enhedsstat. Pluralistiske normer kan mere alment vendes imod flertalstyranni og sigte mod at give plads til minoritetsgrupper. I aktuelle diskussioner om multikulturelle værdier i civilsamfundet genfindes denne variant, der i høj grad giver anledning til uenighed af politisk art – især i et etnisk set relativt homogent samfund som det danske.

Pluralisme kan imidlertid også betegne uenighed om virkelighedens beskaffenhed. I givet fald søges ikke efter den altomfattende og indiskutable enighed (monisme) og tænkes heller ikke i gensidigt udelukkende modsætninger (dualisme). Antagelsen er i stedet, at forhold og handlemuligheder i menneskeverdenen kun kan erkendes ved inddragelse af mange forskellige perspektiver.

Den grundlæggende præmis er altså, at folk er forskellige. De både ser og værdsætter noget forskelligt. Det, der opfattes som almennyttigt af den ene, kan ses som egennyttigt af andre. De er uenige og har måske også forskellige interesser. Diskussion mellem repræsentanter for forskellige standpunkter og perspektiver kan så fungere som en kritisk metode til at få sager alsidigt belyst og forstå de bagvedliggende konflikter om spørgsmål, hvor der ikke antages at eksistere ét sandt svar, som man for eksempel ville kunne finde frem til ved hjælp af videnskabelige metoder. Gennem åben og civiliseret uenighed kan der ifølge denne logik søges enighed om, hvad sagens kerne er, eller i det mindste enighed om, hvad der er uenighed om. Og der kan fra sag til sag skabes mulighed for kompromis.

Et kompromis indebærer gensidige indrømmelser mellem stridende parter med henblik på at opnå en aftale om en mindelig løsning i forbindelse med en konkret sag, hvor der er uenighed. Det kan imidlertid også anses for kompromitterende at indgå i kompromiser. Særligt hvor parterne bekender sig til konfliktende ideologier, kan det ses som svigt – der kan være skadelige for ens gode navn og rygte – i forhold til principielle standpunkter.

At kompromittere sig kan endog opfattes som lig med at prostituere sig. Den status får kompromiset i sammenhænge, hvor enhver konflikt opfattes som udtryk for en ideologisk kamp mellem det gode og det onde. Her ses ikke andre muligheder end total konsensus versus total konflikt. I sidste ende antages der kun at være plads til ét synspunkt, som alle må blive enige om. Danmark beskrives ofte som et konsensussøgende samfund. Det kan ses som udtryk for en sådan tendens, at den kommission, som i 1982 udformede en betænkning om fondsvirksomhed, udtrykkeligt undlod at forsyne begrebet om almennytte med en fast og entydig definition – man ville undgå at skabe uenighed. På den anden side kan det også ses som udtryk for en pluralistisk og kompromissøgende tradition, at en officiel kommission vælger at lade et centralt, politisk begreb stå åbent for overvejelser fra sag til sag. Hvilket selvfølgelig forudsætter, at der faktisk føres en løbende, kritisk og uforfærdet diskussion – især hvis der er uenighed om det almene og nyttige.

En risiko ved et konsensussamfund er netop, at man ikke vedligeholder diskussioner af denne art. Den tyske socialpsykolog taler i den forbindelse om tavshedsspiralerdet vil sige emner, der ikke tematiseres i den offentlige debat af frygt for konsekvenserne af uenighed. Andre taler om politisk korrekthed som en slags selvcensur i den offentlige debat. Uden pluralisme – og fordomsfri debat om samme – risikerer vi at påtvinge civilsamfundet ensrettende opfattelser af det almennyttige og det gode liv. Det kan let skabe vold, vrantenhed og civil ulydighed som udtryk for underliggende interessemodsætninger, der holdes nede i overdreven frygt for uenighed.

Se også: Borgerinddragelse og Adidas Dragon Og Herre Trænere Sort Hvide W0UvoBjDNG

CBS Center for Civilsamfundsstudier

Kontaktdetaljer

Footer

Værd at vide

IA Sprog

Vibevej 9-11 2400 København NV
Kirkens Burwood Brændte / Ibenholt SchnürSko NltAP5YQG
Camper Misia 200564001 Sort Sort zjtdgt
info@iasprog.dk

Åbningstider

Reception/administration er åben: Mandag-torsdag: 9.00 – 21.00 Fredag: 9.00 – 14.15

Telefontider

Mandag-torsdag: 9.30 – 12.00 og 14.00 – 19.30 Fredag: 9.30 – 14.00